Om Bølling vandværk

Bølling vandværk blev stiftet som følge af vandmangel på Bøllings ejendomme. Private brønde kunne ikke følge med til det stigende vandforbrug. Vandværket blev vedtaget etableret ved den stiftende generalforsamling d. 17. juli 1956, som Andelsselskabet Bølling Vandværk. Til denne generalforsamling var der mødt 16 kommende andelshavere, samt konsulent Erik Meyer fra Esbjerg. Erik Meyer fremlagde et projekt for etableringen af et vandværk i Bølling, der i 1956 priser bleløb sig til 53.170 kr. (svarende til 705.625 kr. i dag).

Adresse:
Bølling Vandværk
Knudsbølvej 5
6040 Egtved