Forsynings Område

Forsynings område

Vandværket forsyner 164 husstande, industri, erhverv og landbrug i området angivet på kortet.