Takster

Takstblad for Bølling Vandværk

Nedenstående takster er gældende fra 01.01.2020

Tilslutningsafgifter:
Tilslutningsafgifterne skal dække vandværkets udgifter til udvidelse af vandværket, nye forsyningsledninger og i mindre grad til supplering af eksisterende forsyningsledninger, hvor disse har vist sig at have for lille kapacitet.

Enfamiliehus i bymæssig bebyggelse: 32.695,00 kr.
Mindre landbrug og huse i åben land: 43.859,00 kr.
Gårde med husdyrhold: 54.325,00 kr.

Såfremt anlægsudgifterne overstiger ovennævnte beløb, betaler den nye andelshaver det overskydende beløb.

For alle kategorier er indskuddet kr. 10.000,00 til installationer på vandværket.

Vandafgifter:

Målerleje pr. år:
100,00 kr.
Fast afgift pr. installation pr. kvartal: 175,00 kr.
Efterfølgende installationer pr. stk. 25,00 kr.
Grøn afgift pr. cbm. 6,37 kr.
Vandpris pr. cbm. 3,31 kr.

Gebyrer:

Flytteopgørelse 200,00 kr.
Ved for sen betaling 100,00 kr.
Genåbningsgebyr 800,00 kr.

Alle ovennævnte beløb tillægges moms.