Vandanalyse

*Bemærkninger

Vedr. Turbiditet, målt til 0,35 FTU pr. 6. sept. 2012: Turbiditet er et udtryk for vandets uklarhed. Uklarheden kan skyldes små partikler, der ikke umiddelbart kan ses med det blotte øje. Mineraler, organiske stoffer og bakterier kan give forhøjet turbiditet.


Højst tilladelig værdi:

 

Ved afgang fra vandværket:

0,3 FTU

Ved forbrugers taphane:

1,0 FTU


For at imødekomme turbiditetsværdien rensede Bølling Vandværk d. 24. oktober 2012 tanke, hvilket har bragt turbiditet ned på tilladte niveau – se nyeste rapporter af 3. december 2012.

admin